Vzhľadom k legislatívnym zmenám od 1.4.2015 nepreberáme hotovostné platby. Prosíme ctené pacientky previesť platbu bezhotovostným prevodom na účet a priniesť výpis platby resp. poštovú poukážku ešte pred vyšetrením. Platba podľa aktuálneho cenníka.

Súkromné liečebno-preventívne centrum Medicomplex poskytuje zdravotnú starostlivosť hradenú príslušnou zdravotnou poisťovňou klienta z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň poskytujeme nadštandardný manažment zdravotnej starostlivosti ako aj starostlivosť za úhradu v zmysle platnej legislatívy a predpisov.
Cenový výmer č. 1 / 2019 za nadštandardné služby poskytované klientkám zariadenia platný od 1. januára 2020

Úkon Členovia klubu Medicomplex
(so zmluvou)
Bez členstva
(bez zmluvy)
Celoročný manažment zdravotnej starostlivosti – gynekologické pacientky 250 €/rok
(21€/mesačne)
Zľavnený celoročný manažment pre ženy –nad 62 rokov a dievčatá do 18 rokov 80 €/rok
(8€/mesačne)
Príplatok za manažment gravidity po 10 týždni grav. –  minimálny počet návštev 10 x, eventuálne podľa nutnosti viac 700 € – platba po 10 t gr
Gynekologické vyšetrenie s konzultáciou pre u nás nezazmluvnené pacientky 80 €
Vyšetrenie v tehotenstve s konzultáciou pre u nás nezazmluvnené pacientky 80 €
Vyšetrenie prsníkov UZV + konzultácia pre u nás nezazmluvnené pacientky 80 €
Gynekologická preventívna prehliadka( kolposkopické vyšetrenie, palpačné vyšetrenie, onkocytologický ster, ultrazvukové vyšetrenie maternice, vaječníkov a prsníkov) pre u nás nezazmluvnené pacientky 170 €
LBC – Liquid based cytology (príplatok k vyšetreniu) 30 € 30 €
Vyšetrenie na graviditu a vypísanie žiadosti na umelé prerušenie gravidity Bezplatne Nerobíme
Manažment vyšetrenia mimo ordinačných hodín po telefonickom dohovore s lekárom 50 € 100 €
Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska (cena zahŕňa teliesko Ancora 375 Ag  – Mirena) 110 € -Ancora,

230€ -Mirena

110 € -Ancora,

230€ -Mirena

Vybratie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 80 €
24 hodinová starostlivosť v gravidite po 36 týždni 500 € 1000 €
 odstránenie bradavíc elektrokauterom  30-50 €  30-50€
 chirurgické ošetrenie  0 €-300 €  300€

Zmluvná poisťovňa> Gynekológicka ambulancia – VŠZP, UNION,  Dôvera