Ambulancia

Našou víziou je byť Vašim partnerom a radcom pri celkovej starostlivosti o Vaše zdravie, nielen pri ochorení, ale predovšetkým pri predchádzani chorobám. Zo všetkých hodnôt, ktoré sú podmienkou pre kvalitu zdravotnického zariadenia, si najviac vážime tri:

Vysokú odbornú úroveň služieb garantujú uznávaní lekári, ktorí v našom centre pracujú. Ich dlhoročné skúsenosti sú zárukou profesionálneho a ľudského prístupu ku všetkým záležitostiam, s ktorými by ste sa na nich chceli obrátiť.
Každý deň prináša nové poznatky o našom vnútre, každý deň prináša technické novinky, ktoré nám ho umožnia spoznať lepšie. Pre našich lekárov sa snažíme vytvoriť špičkové technické zázemie s najmodernejšími technológiami, ktoré im umožní čo najlepšiu diagnostiku a súčasne čo najvyšší komfort pre klientov.
Nič nie je dôležitejšie než zdravie. Túto hodnotu si uvedomujeme, no zároveň si uvedomujeme aj nároky, ktoré dnešná doba kladie na produktívnych ľudí a pri dodržaní vysokej kvality zdravotnej starostlivosti sa riadime aj heslom – vážime si Váš čas. U nás sa Vám nestane, že na vyšetrenie musíte čakať niekoľko hodín, s ohľadom na dnešný rýchly život poskytujeme našim klientom nadštandardný systém a objednávame Vás na konkrétny deň a čas.

Zdravotná starostlivosť

Ambulatná zdravotná starostlivosť je ťažiskom v modernom zdravotnom systéme. Je klientovi najbližšie a umožňuje rýchlo a ekonomicky zabezpečiť diagnostické a terapeutické procesy. Súkromné liečebno-preventívne centrúm Medicomplex poskytuje svoje služby v rozsahu preventívnej, diagnosticko-liečebnej a dispenzárnej zdravotnej starostilivosti.

 • Poskytujeme špecializovanú ambulatnú zdravotnú starostlivosť v odboroch:
  • gynekológia a pôrodnictvo
  • ultrazvukové vyšetrenia – ženský genitál, plod, prsníky
  • mamológia (prsníkova ambulancia)
  • Zabezpečujeme štandarný a nadštandarný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Ponúkame špecializované preventívne programy pre dospelých
 • Poskytujeme zdravotnú starostlivosť vo vlastných priestoroch s bezbariérovým prístupom